Vara som en bok

En och annan människa kan vara som en bok. Som en eller flera berättelser. Det som var tidigare har redan inträffat och det framför får vi vänta oss. Inte sällan följer ett liv den dramatiska modellen i vågor.

Scroll to top