Utan retorisk förmåga är du körd

Vare sig du är chef, politiker, projektledare eller någon annan som skall övertyga är du begränsad om du inte har retorisk förmåga. Skulle du vara chef eller politiker är du fullständigt körd om du inte har god retorisk förmåga. Du måste kunna övertyga på ett förtroendefullt och känslosamt sätt.

Du skall kunna säga det som är bäst ämnat att övertyga, inte övertala. Var med på en föreläsning om hur du kan tala så du lämnar spår efter dig; Tala så du lämnar spår efter dig

Scroll to top