Eget skrivande

Jag ägnar mig även åt eget skrivande typ gestaltande skrivning, ofta kallad skönlitterärt. I min akademiska och humanistiska examen ingår kreativt skrivande vilket helt enkelt innebär en författareutbildning. Min kandidatuppsats (C) är en narratologisk studie av en framgångsrik författare, (en narratologisk studie av Torgny Lindgrens genombrottsroman, Ormens väg på Hälleberget). Jag skriver för närvarande på en roman med arbetsnamnet ”Gula blomman”. Det handlar om en rollfigur och karaktärs uppgång, nedgång och förfall. Lyckas jag inte som författare, att ge ut en bok kan jag ju alltid som litteraturkritiker klanka på andra.