Senior Advisor

Jag kan vara rådgivare till nyckelpersoner i privata och ideella organisationer i strategiska och taktiska frågor. Det kan innebära allt från att stödja bolagsägare i ägarstyrningen (Corporate Governance) till att bistå eller upprätta strategiska och taktiska planer. Min erfarenhet kommer från flera styrelsearbeten och företagsledande positioner.