Senior Advisor

Som Senior Advisor är jag rådgivare, ofta kallad ”bollplank”  till nyckelpersoner i strategiska och taktiska frågor. Ibland blir det även personlig coaching. Det kan gälla både privata företag som ideella organisationer. Uppdragen innebär allt från att stödja bolagsägare i sin ägarstyrning (Corporate Governance) och styrelsefrågor till att konkret bistå vid upprättande av strategiska och taktiska planer. Min erfarenhet kommer från företagsledande positioner och flera styrelseuppdrag.

Uppdragsgivare kan vara ägare, VD eller andra högre befattningshavare.

Att sitta högst upp i en organisation kan vara en ensam uppgift och en utsatt position varför ett kvalificerat ”bollplankt” är till mycket stor nytta.

Det ligger i sakens natur att sådana uppdrag så gott som undantagslöst utförs med mycket stor sekretess. Sällan vill uppdragsgivare informera om detta. Orsakerna är många. Ett exempel är en VD eller en bolagsägare, i sin ensamhet och utsatthet, vill ha ett bollplank utan att styrelsen eller andra ägare är involverade. Det är fullt tillåtet både juridiskt och moraliskt.

Mentor

Jag åter mig även uppdrag som mentor. Att vara mentor är en ideell uppgift vilket innebär att den är kostnadsfri. Därför ligger det i sakens natur att jag är ytterst begränsad vad gäller antal mentorsuppdrag. Jag åter mig högst ett eller högst två mentorsuppdrag på samma gång.