Rensade ut allt

För två år sedan gick jag i pension. Men det blev inte som jag tänkt. Med samma måttstock och referensram startade jag egen verksamhet inom ett par områden. Ett var föreläsning i förhandling ett annan var medling. Jag blev egentligen aldrig riktigt nöjd och visst först inte varför. Sedan några månader till baka beslöt jag mig för at avveckla allt och då menade jag allt, utom skrivandet. Det var riktigt gjort. Jag skapade en stor ravin mellan det tidigare och det nuvarande och kommande. Bildligt handlar det om att förs klara av att göra ”ingenting” av det som hade med uppdrag att göra. Det var då jag kapade förbindelserna mellan då och nu. I detta tillstånd kunde jag välja nytt. Det enda nya jag valt är att jag åtar mig sporadiska uppdrag som Senior Advisor. Annars fylls min tillvaro av att skriv och göra ”nyttiga saker i hemmet”. Det hela blev en befrielse. Jag identifierar mig med andra ord inte längre som egen företagare, konsult eller annan slags uppdragsgivare. Jag är helt enkelt en pensionär som skriver och gör nyttiga saker i hemmet, tränar styrka och kondition, träffar barnbarn och ger ett och annat råd.

Scroll to top