Rätt eller fel

Rätt eller fel är kanske en felaktig fråga. Etik och moral är ett filosofiskt ämne. Något är sällen rätt eller fel eller rättare sagt helt rätt eller helt fel. Trots detta resoneras ofta och mycket ofta i frågan rätt eller fel. Vi söker ofta enkla svar och anser oss inte vilja vara veliga. Det är intressant att höra hur andra resonerar om de nu alls resonerar sig fram till ett svar. För att få ett bättre svar på den klassiska frågeställningen om rätt och fel behöver man belysa och se frågan från flera olika perspektiv. Det är just detta som är nyckeln till svaren. Den eller de svar som har de bästa argumenten för sig bör man välja.

Scroll to top