Orden kan inte stjälas

Jag kan bli bestulen eller på annat sätt bli av med på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt offentliga anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar i ord och meningar. Jag kan finna glädje, tröst och förhoppningar i vad andra har skrivit. Vad jag under tiden skriver kan ge mig tankar och reflexioner om för mig viktiga ting. Texten är medierande vilket innebär att jag kan stanna upp, gå tillbaka, reflektera och komma till insikt och få andra perspektiv. Genom att läsa vad andra skrivit kan jag bli medveten om det jag kanske inte själv kunnat komma fram till eller ens formulera. Att skriva och läsa är att vara människa. Det kan hjälpa mig att vara en god människa.

Scroll to top