Ord kan inte stjälas

Jag kan bli bestulen på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig. Ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar i ord och meningar. Jag kan även finna glädje, tröst och förhoppningar i vad andra har skrivit. Vad jag under tiden skriver och läser kan ge tankar och reflexioner om viktiga ting för mig. En text är medierande vilket innebär att jag kan stanna upp, gå tillbaka, läsa igen, reflektera och komma till insikt och få andra perspektiv. Genom att läsa vad andra skrivit kan jag bli medveten om det jag kanske inte själv kunnat komma fram till eller formulera. Att skriva och läsa är att vara människa. Det kan hjälpa mig att vara en god människa.

Scroll to top