The Story om mig

Gallerigaraget är städat. 

 Jag vill kalla mig skrivare och talare. Jag har lämnat affärslivets med strategiutveckling, teknokrati, ekonomi etcetera för att balansera det hela med en mera humanistisk inriktning. Det blev en akademisk examen med den humanistiska inriktningen. De flesta med min bakgrund skulle sitta i styrelser, agera som Senior Advisor, utföra interimsuppdrag som chefer, men icke jag. Detta är jag färdig med. Jag gör annat genom att fortsätta utveckla mig inom humaniora. Från strategisk utveckling, finansiella analyser, ekonomi och marknadsföring, företagsledning, styrelsearbete och liknande till att skriva och tala.

Akademisk utbildning

För att balansera upp min teknokratiska och ekonomiska bakgrund och skapa något likt en paradigmändring, studerade jag humaniora ämnen vid Luleå Tekniska universitet. Skrev in mig där vid femtiosex (56) års ålder. Men under tiden arbetade jag ändå etthundrafem procent i min anställning. 2012 blev resultatet en akademisk examen i Skapande svenska och Kreativt skrivande, med Retorik, Förhandling och Medling. Till detta lade jag även studier i argumentationsanalys och företagsetik. Min kandidatuppsats skrev jag i ämnet narratologi, det vetenskapliga ämnet om hur en berättelse är konstruerad, (C-uppsats i Kreativt skrivande), http://goo.gl/bO28f . För allt detta har krävts många nätter, helger och semesterdagar eftersom jag arbetade som anställd, minst hundrafemton procent under tiden.

Under åren har jag även fått kvalificerad utbildning i mitt ledarskap både IFL  högre chefskurs (idag IFL Handelshögskolan). Till detta blev det mastarkurs i finansiell ekonomi. Dessutom ett antal interna kurser för mig som chef både inom Philipskoncernen och inom andra företag.

Arbetslivserfarenhet

Med cirka sjutton befattningar och uppdrag som VD, förvaltningschef och styrelseordförande har jag skördat både segrar och förluster. Min arbetserfarenhet är sannolikt något unik för att jag har arbetat i de högsta ledarskikten inom både privat-, offentlig-, och ideell sektor. Detta har jag gjort i allt ifrån multinationella företag till mindre svenska företag och organisationer. Om jag vill kokettera kan jag tala om att jag i mycket unga år, under en studietid, arbetade i olika hamnar i Göteborg. Jag målade master, stuvade lastrum och slammade oljetankers.

Förhandling och medling har varit min röda tråd genom hela mitt professionella yrkesliv. Det har därför hjälp att kunna tala och skriva väl. Jag har gjort allt från att ha sålt stora tekniska projekt till olika teleförvaltningar i Europa till små affärer till små företag. Jag har löst knutar när organisationer kommit i konflikt med större IT-leverantörer eller till och med gruvbolag. Men fram för allt har jag kommit överens med människor, både medarbetare, affärspartner och politiker. I styrelseuppdrag har min uppgift i huvudsak bestått i att som ordförande leda och organisera styrelsens arbete. 

Något personligare

Jag rör mig både i naturen och på gymmet. Vi ”emigrerade” till Vindeln från Umeå där jag och min fru köpte ett finare hus i utkanten av samhället. Snöskotern backas in i carporten och skidspåret börjar bakom husknuten. Den orörda Vindelälven forsar förbi några få kilometer bort. Med internetuppkoppling, SharePoint, andra IT-stöd och snabba datorer arbetar vi från ett kontor hemadressen och reser när det behövs. Till Umeå och flygplatsen går det fjorton (14) om dagen i vardera riktning. Värden är inte långt bort och naturen inpå husväggarna.