Min Story

Gallerigaraget är städat.

Retired but not tired, blev jag pensionär för några år sedan. Jag vill kalla mig skrivare och talare. Jag har lämnat affärslivets med ledarskap, strategiutveckling, teknokrati, ekonomianalyser etcetera för att balansera upp det hela med en humanistisk inriktning.

Balanskonsten blev till en akademisk examen med en humanistiska inriktningen. De flesta med min bakgrund skulle sannolikt ägna sig åt att sitta i styrelser, utföra interimsuppdrag som chef, men icke jag. Jag har endast några uppdrag som Senior Advisor. Dessutom skriver jag mina egna berättelser och göra andra nyttiga ting.

Akademisk utbildning

Livsbalansen skapade en paradigmändring, genom att jag studerade humaniora ämnen vid Luleå Tekniska universitet och skrev in mig där vid femtiosex (56) års ålder. Under tiden arbetade jag ändå etthundratio procent i min anställning. 2012 blev resultatet en akademisk examen i Skapande svenska och Kreativt skrivande, med Retorik, Förhandling och Medling. Till detta lade jag även studier i argumentationsanalys och företagsetik. Min kandidatuppsats skrev jag i ämnet narratologi, det vetenskapliga ämnet om hur en berättelse är konstruerad, (C-uppsats i Kreativt skrivande), http://goo.gl/bO28f . För allt detta har krävts många nätter, helger och semesterdagar eftersom jag hade en krävande anställning under tiden. Se senaste åren både i uppdrag som Verksamhetsutvecklare i en stabstjänst på Villaägarnas Riksförbund och som Senior Rådgivare på SPF. 

Under åren har jag även fått kvalificerad utbildning i mitt ledarskap, IFL  högre chefskurs (idag IFL Handelshögskolan). Till detta blev det masterkurs i finansiell ekonomi. Dessutom ett antal interna kurser för mig som chef både inom Philipskoncernen och inom andra företag.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet är bland annat till för att förstå andra och för att skriva och tala. Med cirka sjutton befattningar och uppdrag som VD, förvaltningschef och styrelseordförande har jag skördat både segrar och förluster. Min arbetserfarenhet är sannolikt något unik för att jag har arbetat i de högsta ledarskikten inom både privat-, offentlig-, och ideell sektor. Detta har jag gjort i allt ifrån multinationella företag till mindre svenska företag och organisationer. Om jag vill kokettera kan jag tala om att jag i mycket unga år, under en studietid, arbetade i olika hamnar i Göteborg. Jag målade master, stuvade lastrum och slammade oljetankers. 

Förhandling och medling har varit en röda tråd genom hela mitt professionella yrkesliv. Det har därför hjälp att kunna tala och skriva väl. Jag har gjort allt från att ha sålt stora tekniska projekt till olika teleförvaltningar i Europa, till små affärer för små företag. Jag har löst knutar när organisationer kommit i konflikt med större IT-leverantörer och konflikter mellan husägare och gruvbolag. Men fram för allt har jag kommit överens med människor, både medarbetare, affärspartner och politiker. I styrelseuppdrag har min uppgift i huvudsak bestått i att som ordförande leda och organisera styrelsens arbete. 

Något personligare

Jag rör mig både i naturen och på gymmet. Vi ”emigrerade” för några år sedan till Vindeln från Umeå där jag och min fru köpte ett fint hus i utkanten av samhället. På vintern backas snöskotern in i carporten och skidspåret börjar bakom husknuten. På sommaren är det tvärt om, då kan det vara varmt och snöfritt med gräsklippning och ogräsbekämpning. Den orörda Vindelälven forsar förbi några få kilometer bort. Med internetuppkoppling, SharePoint, andra IT-stöd och snabba datorer arbetar vi från ett kontor på hemadressen och reser när det behövs. Till Umeå och flygplatsen går det fjorton (14) om dagen i vardera riktningen. Världen är inte långt bort och naturen är tätt inpå husväggarna. Eftersom jag vill dö frisk och stark, dock en gång mycket senare i livet, sliter jag på gymmet fem gånger i veckan, springer så jag blir trött, är pragmatiska nykterist sedan många år.