Min Story

Gallerigaraget är städat.

Retired but not tired, blev jag så kallad pensionär för några år sedan. Med olika uppdrag vill jag kalla mig rådgivare (Senior Advisor), mentor, medlare och skrivare. Jag har lämnat anställningslivet med ledarskap, strategiutveckling, teknokrati, ekonomianalyser etcetera för att balansera upp det hela med humanistiska sysselsättningar.

Balanskonsten blev 2012 till en akademisk examen med en humanistisk inriktningen, vid Luleå Tekniska universitet under tiden jag arbetade hundra procent i mitt jobb. De flesta med min bakgrund skulle sannolikt endast ägna sig åt att sitta i styrelser, utföra interimsuppdrag som chef, men icke jag. 

Akademisk examen

Livsbalansen skapade en paradigmändring, genom att jag studerade humaniora ämnen vid Luleå Tekniska universitet och skrev in mig där vid femtiosex (56) års ålder. Under tiden arbetade jag ändå etthundratio procent i min anställning. 2012 blev resultatet en akademisk examen i Skapande svenska och Kreativt skrivande, (litterär gestaltning) med Retorik, Förhandling och Medling. Till detta lade jag även studier i argumentationsanalys och företagsetik. Min kandidatuppsats skrev jag i ämnet narratologi, det vetenskapliga ämnet om hur en berättelse är konstruerad, (C-uppsats i Kreativt skrivande), http://goo.gl/bO28f . För allt detta har krävts många nätter, helger och semesterdagar eftersom jag hade en krävande anställning under tiden. De sista åren både i uppdrag som verksamhetsutvecklare på Villaägarnas riksförbund och som Senior Rådgivare på SPF.

Under åren har jag även fått kvalificerad utbildning i mitt ledarskap, IFL  högre chefskurs (idag IFL Handelshögskolan). Till detta blev det masterkurs i finansiell ekonomi. Dessutom, ett antal interna kurser för mig som chef både inom Philipskoncernen och inom andra företag.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet är bland annat till för att förstå andra och för att skriva och tala. Med cirka sjutton befattningar och uppdrag som VD, förvaltningschef och styrelseordförande har jag skördat både segrar och några förluster. Min arbetserfarenhet är sannolikt något unik för att jag har arbetat i de högsta ledarskikten inom både privat-, offentlig-, och ideell sektor. Detta har jag gjort i allt ifrån multinationella företag till mindre svenska företag och organisationer. Om jag vill kokettera kan jag tala om att jag i mycket unga år, under en studietid, arbetade i olika hamnar i Göteborg. Jag målade master, stuvade lastrum och slammade oljetankers. 

Förhandling och medling har varit en röda tråd genom hela mitt professionella yrkesliv. Det har därför hjälp att kunna tala och skriva väl. Jag har gjort allt från att ha sålt stora tekniska projekt till olika teleförvaltningar i Europa, till små affärer för små företag. Jag har löst knutar när organisationer kommit i konflikt med större IT-leverantörer och konflikter mellan husägare och gruvbolag. Men fram för allt har jag kommit överens med människor, både medarbetare, affärspartner och politiker. I styrelseuppdrag har min uppgift i huvudsak bestått i att som ordförande leda och organisera styrelsens arbete. 

Något personligare

Jag rör mig både i naturen och på gymmet för jag ”idrottslig” av mig. Vi ”emigrerade” för några år sedan från Umeå till den lilla kommunen och orten Vindeln där jag och min fru köpte ett fint hus i utkanten av samhället. På vintern backas snöskotern in i carporten och skidspåret börjar bakom husknuten. Skidorna på gäller även under snötiden. På sommaren är det tvärt om, då kan det vara varmt och snöfritt med gräsklippning och ogräsbekämpning. På landsvägen blir det cykel.

Den orörda Vindelälven forsar förbi några få kilometer bort. Det ryktas på säkra grunder att UNESCO kommer att besluta om att Vindelälvens avrinningsområde blir ett biosfärområde (Vindelälven-Juhtatdahka) inom FN-organet Unescos biosfärprogram.

Med internetuppkoppling och olika IT-stöd och snabba datorer arbetar vi från ett kontor på hemadressen och reser när det behövs. Till Umeå och flygplatsen går det fjorton (14) turer om dagen i vardera riktningen. Världen är inte långt bort och naturen är tätt inpå husväggarna. Eftersom jag vill dö frisk och stark, dock en gång mycket senare i livet, sliter jag på gymmet flera gånger i veckan, springer och cyklar så jag blir trött, och är pragmatiska nykterist sedan många år. 

Jag har inte någon specifik fritidssysselsättning typ biodling eller frimärkspyssel utan intressesfären har en bred repertoar. Uppräkningen skulle kunna bli, litteratur, att skriva, det talade språket, träna och röra mig, vårda hemmet och utföra nyttiga uppgifter där, etik och filosofi, samhällsutveckling, etcetera.