Om mig

Jag vill kalla mig medlare, förhandlare och skrivare. Jag erbjuder medlingstjänster i Medlingsinstitut Norr, föreläsningar i förhandling och en del skrivande. Jag är den som lämnade affärslivet med strategi, teknokrati, ekonomi etc. för att balansera det hela med en mera humanistisk inriktning. De flesta med min bakgrund skulle sitta i styrelser, agera som Senior Advisor, utföra interimsuppdrag som chefer, men icke jag. Detta är jag färdig med. Jag göra annat genom att fortsätta utveckla mig inom humaniora. Från strategisk utveckling, finansiella analyser, ekonomi och marknadsföring, företagsledning, styrelsearbete etc. till lösningar på människors tvister, överenskommelser, förhandlingar, skriva och tala.

Läs mer om mig under rubriken Mer om mig.