Om mig

Jag vill kalla mig medlare, förhandlare och skrivare. Jag erbjuder medlingstjänster i Medlingsinstitut Norr, föreläsningar i förhandling och en del skrivande. Jag är den som lämnade affärslivet med strategi, teknokrati, ekonomi etc. för att balansera det hela med en mera humanistisk inriktning. De flesta med min bakgrund skulle sitta i styrelser, agera som Senior Advisor, utföra interimsuppdrag som chefer men icke. Det är jag färdig med. Utan jag har råd att göra annat genom att fortsätta utveckla en annan väg.

Läs mer om mig under rubriken Mer om mig.