Om mig

Jag erbjuder föreläsningar i förhandling och medling i Medlingsinstitut Norr. Jag använder en del av dagen till medling och förhandling, och utveckling och forskning i dessa discipliner. Någon annan del av dagen till skrivandet, ett mödosamt hantverk, som jag även råkar vara ”akademiskt utbildad” för. Under devisen ”Retired but not tired” är jag verksam inom dessa tre ”affärsområden”.

För att balansera upp min teknokratiska och ekonomiska bakgrund och skapa något likt en paradigmändring, studerade jag humaniora ämnen vid Luleå Tekniska universitet. 2012 blev resultatet en akademisk examen i Skapande svenska och Kreativt skrivande, med Retorik, Förhandling och Medling. Till detta lade jag även studier i argumentationsanalys och företagsetik. Min kandidatuppsats skrev jag i ämnet narratologi, det vetenskapliga ämnet om hur en berättelse är konstruerad, (C-uppsats i Kreativt skrivande), http://goo.gl/bO28f .   För allt detta har krävts många nätter, helger och semesterdagar eftersom jag arbetade hundrafem procent under tiden, som anställd.

Om jag vill kokettera kan jag tala om att jag i mycket unga år, under en studietid, arbetade i olika hamnar i Göteborg. Jag målade master, stuvade lastrum och slammade oljetankers. Min arbetserfarenhet är sannolikt något unik för att jag har arbetat i de högsta ledarskikten inom både privat-, offentlig-, och ideell sektor. Detta har jag gjort i allt ifrån multinationella företag till mindre svenska företag och organisationer.

Arbetslivserfarenhet

Jag har arbetat i de tre sektorerna privat-, offentlig-, och ideell verksamhet på de högsta ledningsnivåerna. Med cirka sjutton befattningar och uppdrag som VD, förvaltningschef och ordförande har jag skördat både segrar och förluster.

Förhandling och medling har varit min röda tråd genom hela mitt professionella yrkesliv. Jag har sålt stora tekniska projekt till teleförvaltningar i Europa till små affärer för små företag. Jag har löst knutar när organisationer kommit i konflikt med större IT-leverantörer eller till och med gruvbolag. Men fram för allt har jag kommit överens med människor, både medarbetare, affärspartner och politiker.