Nå fram så det sätter sig

Den som kan framställa en skriven berättelse eller berättelse i tal på ett gestaltande sätt, har ett försteg. Likt det skönlitterära och gestaltade kan man på detta sätt lämna spår så att det man framställt stannar kvar. Mina studier i retorik och skapande svenska (litterärt språk) och forskning av visat detta. Den chef eller vad det vara månde som inte kan tala väl och skriva bra är typ, körd.

Copyskrivarnas ”reklammiga” och utmejslade texter och storytelling når oftast inte riktigt fram. Den brukar vara lite tunn på gestaltning. Visst finns det smärre undantag men de förkommer sällan.

Scroll to top