Medlare Hansen

Medlare Hansen ger möjligheter att lösa tvister och konflikter mellan olika parter, till exempel affärskonflikter, utan att behöva gå till domstol eller lägga ner stora kostnader. En medlaren skall vara oberoende och objektiv. Medling vilar på att lösningen finns att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.

Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall vara på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

Jag utför medlingar, allt från granntvister, medlingar  vid medarbetarkonflikter till affärsmedlingar.

Gå till Medlare Hansen: Medlarehansen för att läsa mera.