Medling

Jag medlar i konflikter och andra smärre osämjor. Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister mellan olika parter, till exempel affärskonflikter eller grannfejder. Dessutom medlar jag i konflikter mellan anställda på arbetsplatser. Medling innebär att inte behöva gå till domstol och lägga ner stora kostnader. Man slipper att vara med om tidsödande processer. Tvist och konflikt är synonymer. En medlaren skall vara neutral och objektiv. Medling vilar på att lösningen kan sökas bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.  Gå till hemsidan; Medlingsinstitut Norr  för att läsa mera.