Lyckade principer

Om du uppträder vänligt, ser till bådas intressen, undviker ståndpunkter, använder objektiva argument och verkligen skiljer på sak och person har du stor chans att lyckas med överenskommelser under detta år. Detta säger forskningen från Harvard Negotiation Project. Själv har jag lyckosamt förhandlar i trettiofem år enligt dessa principer utan att faktiskt riktigt veta varför det gick bra eller dåligt ibland. Men efter min tid på Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet visste jag svaren. Jag lär inte ut  en massa trix och knep du glömmer utan principer du minns. Lycka till!

Scroll to top