Förhandlarens inställning och attityd

Förutom själva förhandlingsmetoden är parternas inställning och attityd till varandra mycket betydelsefull. I detta fall spelar även personligheten in. Det är lättare att komma överens med en vänligt sinnad, förstående och intresserad person. Den något hårdföre och burduse förhandlaren är inte alls så lyckosam som många tycks tro. En förhandling får därför inte bli en kamp utan ett samarbeta mellan parterna.

Vad gäller personligheten och förhandlarens framträdande vill jag understryka att min tro är att en människa som framstår på sympatiskt sätt, har en tolerant syn, visar uppriktigt intresse för den andra personen har betydligt lättare att lyckas väl i en förhandling. Det blir då närmare till hands att känna förtroende och tillit.

Erfarenheten säger mig också att två skickliga, erfarna och välutbildade förhandlare har lättare att uppnå en bra överenskommelse än om det motsatta gällde. En annan fundering som ibland dyker upp är om det kan vara till nackdel att förhandlarna är bekanta med varandra. I detta hänseende vill jag understryka att ju bättre man känner till sin förhandlingspart desto större möjligheter finns till en bra förhandlingslösning. Men när det kommer till släktingar i nära band vill jag trots allt höja en varningsflagga. Närheten till trots, tycks dem i släktskap ibland vara mindre aktsamma om sina relationer och kan möjligen anses vilja töja på en del moraliska principer av typen, hålla ord och liknande. Jag vill dock poängtera att detta är ytterst ovetenskapligt grundat av mig.

Scroll to top