Något längre föreläsning på cirka en timme

På cirka en timme täcker jag in alla principer för den intressebaserade förhandlingsmetoden och berör ytterligare verktyg i förhandlingen. Denna föreläsning görs även utifrån deltagarnas särskilda förutsättningar och miljö. Föreläsningen lämpar sig väl för ett lunchmöte.

Föreläsningen ger grundläggande förutsättningar om den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.