Längre föreläsning på cirka tre timmar

Föreläsningen kan sträcka sig över en halv dag eller längre med tillfälle till fördjupade frågeställningar med förberedande och anpassade ämnen. Föreläsningen särsärskilt lämplig för ett viktigt inslag på en konferens eller som start på en mera ambitiös utveckling för dem som skall förhandla d.v.s. komma överens om något.

Föreläsningen ger grundläggande förutsättningar om den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.