Inspirationsföreläsning på cirka tjugo minuter

Inspirationsföreläsningen koncentrerar sig på metodens huvudprinciper och ger åhörarna substans för att kunna bli bättre förhandlare. Detta är en generell tillämpning av metoden för alla slag av förhandlingar. Föreläsningen ger grundläggande förutsättningar om den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.