Inledning

Jag är förhandlare och medlare med omkring trettiofem års erfarenhet av förhandling och mer än tio års erfarenhet av särskild medling, utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet är jag väl förberedd. Min stil är att jag ”förhandlar som en medlare” vilket leder till störst framgång. Du kan anlita mig som föreläsare i förhandling för stora eller små grupper ner till exempelvis ledningsgrupper. Jag erbjuder flera olika föreläsningar.

Inspirationsföreläsning på cirka tjugo minuter

Inspirationsföreläsningen koncentrerar sig på metodens huvudprinciper och ger åhörarna substans för att kunna bli bättre förhandlare.

Något längre föreläsning på cirka en timme

På cirka en timme täcker jag in alla principer för den intressebaserade förhandlingsmetoden och berör ytterligare verktyg i förhandlingen. Denna föreläsning görs även utifrån deltagarnas särskilda förutsättningar och miljö.

Längre föreläsning på cirka tre timmar

Föreläsningen kan sträcka sig över en halv dag eller längre med tillfälle till fördjupade frågeställningar med förberedande och anpassade ämnen.

En dags utbildning

En dags öppen utbildning eller anpassad utbildning. Jag samarbetar med Affärsliv w3 AB ”Ett norrländskt kunskapsföretag”, som marknadsför och administrerar mina öppna utbildningar och anpassade interna utbildningar i norra Sverige.