Forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Project

En föreläsning på cirka en timme, alternativt koncentrerad föreläsning om tjugo minuter, om forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Project, den princip och intressebserade förhandlingsmetoden.

Föreläsningen koncentrerar sig helt på att förklara den princip- och intressebaserade förhandlingsmetoden från The Program on Negotiation (PON) är ett universitetskonsortium för att utveckla teori och praxis för förhandlingar och tvistlösning. PON grundades 1983 som ett specialprojekt vid Harvard Law School, där PON inkluderar fakultet, studenter och personal från Harvard University, Massachusetts Institute of Technology och Tufts University. The Program on Negotiation (PON) har sitt ursprung från Harvard Negotiation Project som startade i samband med fredsförhandlingarna i mellanöstern i slutet på sjuttiotalet vid Camp David. PON utveckla teori och praxis för förhandlingar, för att vårda nästa generations förhandlingslärare och forskare, och att hjälpa studenter att bli mer effektiva förhandlare. Vi åstadkommer detta genom forskning, seminarier, kurser, konferenser, publikationer och speciella evenemang.

Förhandlingar är en konst och en vetenskap. Från olika perspektiv försöker PON att förstå förhandlingarna bättre. Varför lyckades man inte sluta ett avtal som skulle ha gynnat båda företagen? Vad gjorde ett land fredligt, medan ett annan land kämpade ett blodigt inbördeskrig?
Det kommer alltid att vara konflikt. Faktum är att konflikter ökar. Att veta hur man förhandlar för att lösa problem, göra avtal, skapa konsensus, undvika våld och hantera otänkbara tvister är en kompetens som är nödvändigt i världen. Målet att minska konflikten och våldet kan verka som en omöjlig dröm.