En dags utbildning

En dags anpassad utbildning med anpassade tillämpningar. Detta är en krävande utbildning för deltagarna för att det behöver förbereda sig inför dagen och kommer att vara djupt engagerade. Dagen innehåller föreläsningar om de grundliga förutsättningarna i den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Deltagarna får lära sig hur de förhandlar på ett mera framgångsrikt sätt ”likt en medlare”. Denna förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.

Jag samarbetar med Affärsliv w3 AB ”Ett norrländskt kunskapsföretag”, som marknadsför och administrerar mina öppna utbildningar och anpassade interna utbildningar i norra Sverige.

 

https://www.aw3ab.se/utbildning/forhandla-med-harvardmetoden/