Föreläsningar i förhandling

Jag är förhandlare och medlare med omkring trettiofem års erfarenhet av förhandling och mer än tio års erfarenhet av särskild medling. Jag är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Min stil är att jag ”förhandlar som en medlare” vilket leder till störst framgång. Du kan anlita mig som föreläsare i förhandling för stora eller små grupper ner till exempelvis ledningsgrupper. Jag erbjuder flera olika föreläsningar. För utbildningar och andra föreläsningar samarbetar jag med  Affärsliv w3 AB

Min förhandlingsmetodik är vetenskapligt och empiriskt grundad från Harvard University och naturligtvis även från min egen långa erfarenhet. Med förhållningssättet ”Förhandla som en medlare” väver jag samman disciplinerna förhandling och medling såsom det framgångsrikt har visat sig.  

Kortare föreläsning – inspirationsföreläsning

En kortare inspirationsföreläsning under exempelvis en lunch koncentrerar sig på huvudprinciper och ger åhörarna substans för att kunna bli bättre förhandlare. Detta är en generell tillämpning av metoden för alla slag av förhandlingar. Föreläsningen ger grundläggande förutsättningar om den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.

Längre föreläsning upp till En-dags utbildning

En dags öppen utbildning eller anpassad utbildning hos Affärsliv w3 AB ”Ett norrländskt kunskapsföretag”, som marknadsför och administrerar mina öppna utbildningar och anpassade interna utbildningar i norra Sverige. Alternativt erbjuds helt företagsanpassad utbildning på en dag.

En dags anpassad utbildning med anpassade tillämpningar. Detta är en krävande utbildning för deltagarna för att de kan behöva förbereda sig inför föreläsningen. Föreläsningen/utbildningen innehåller grundliga förutsättningarna i den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Deltagarna får lära sig hur de förhandlar på ett mera framgångsrikt sätt ”likt en medlare”. Denna förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.

Forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Project

En föreläsning på cirka en timme, för dig som särskilt är intresserad av forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Project, den princip och intressebserade förhandlingsmetoden.

Föreläsningen koncentrerar sig helt på att förklara den princip- och intressebaserade förhandlingsmetoden från The Program on Negotiation (PON). PON är ett universitetskonsortium för att utveckla teori och praxis för förhandlingar och tvistlösning. PON grundades 1983 som ett specialprojekt vid Harvard Law School, där PON inkluderar fakultet, studenter och personal från Harvard University, Massachusetts Institute of Technology och Tufts University. The Program on Negotiation (PON) har sitt ursprung från Harvard Negotiation Project som startade i samband med fredsförhandlingarna i mellanöstern i slutet på sjuttiotalet vid Camp David. PON utvecklar teori och praxis för förhandlingar, för att vårda nästa generations förhandlingslärare och forskare, och att hjälpa studenter att bli mer effektiva förhandlare. PON åstadkommer detta genom forskning, seminarier, kurser, konferenser, publikationer och speciella evenemang. Mer att läsa om Harvard Negotiation Project.

Förhandlingar är en konst och en vetenskap. Från olika perspektiv försöker PON att förstå förhandlingarna bättre. Varför lyckades man inte sluta ett avtal som skulle ha gynnat båda eller flera parter? Vad gjorde ett land fredligt, medan ett annan land kämpade ett blodigt inbördeskrig?

Det kommer alltid att finnas konflikter. Faktum är att antalet konflikter ökar. Att veta hur man förhandlar för att lösa problem, göra avtal, skapa konsensus, undvika våld och hantera otänkbara tvister är en kompetens som är nödvändig. Målet att minska konflikten och våldet kan verka som en omöjlig dröm.