Förarbetet

Många kan underskatta vikten att arbeta med planering och research inför ett skrivande. Mitt pågående romanprojekt som utspelar sig om fyrtio år, kräver detta av mig. Trovärdighet och realism innebär att jag måste tänka ut hur det är då. Inte heller får det bli en redovisning om all raffinerad ny teknik och nya forskningsresultat som då naturligtvis kommer att finnas. Jag är därför nödgat att göra relativt mycket research. En frågeställning är bland annat, hur tänker människorna då? Jag arbetar med det fantastiska programmet Scrivener,  https://www.literatureandlatte.com/ .

Scroll to top