Få erkändla för dina intressen och motiv

Om du vill få gehör för dina intressen och motiv måste du respektera den andra parten och räkna med vissa ”eftergifter”. Den hårdföre förhandlaren som står på sig är inte lyckosam. Det är inte den starke som vinner gehör utan den som har de bästa argumenten för sig.

Scroll to top