Bilden av en människa

Med dagens möjligheter förfogar man i stor utsträckning av den egna bilden av sig själv. Det kan man, om man vill, tacka bland annat Facebook och Instagram för. Gilla, lägg upp, dela och kommentera skapar till en del det personliga varumärken och lämnar cyberspår. Själv är jag ytterst sparsam med allt detta tycker jag...

Outslitligt vanemönster

Efter över två år som ”pensionär” kan jag fortfarande någon gång i veckan fundera mer än en gång över faktum att jag inte skall ”gå till jobbet mera”. Mer än fyrtiofem år av arbete sätter sina spår som ett outslitligt vanemönster. Det är en märklig känsla. Men ibland kan det kännas som att gå...

Förarbetet

Många kan underskatta vikten att arbeta med planering och research inför ett skrivande. Mitt pågående romanprojekt som utspelar sig om fyrtio år, kräver detta av mig. Trovärdighet och realism innebär att jag måste tänka ut hur det är då. Inte heller får det bli en redovisning om all raffinerad ny teknik och nya forskningsresultat...

Nå fram så det sätter sig

Den som kan framställa en skriven berättelse eller berättelse i tal på ett gestaltande sätt, har ett försteg. Likt det skönlitterära och gestaltade kan man på detta sätt lämna spår så att det man framställt stannar kvar. Mina studier i retorik och skapande svenska (litterärt språk) och forskning av visat detta. Den chef eller...

Scroll to top