Att skriva sin berättelse

Jag har nyligen hållit kurs i att skriva inom ABF i Vindeln. Cirkelns målsättning var att ge några enkla verktyg från erfarenheter och kunskaper för att starta med sitt skrivande. Det finns många metoder, verktyg och tips för skrivandet varför denna cirkel har byggt på ett urval av de mest avgörande och kunskaperna för...

Ord kan inte stjälas

Jag kan bli bestulen på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig. Ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar i ord och meningar. Jag kan även finna...

Scroll to top