Blogg

Förhandlarens inställning och attityd

Förutom själva förhandlingsmetoden är parternas inställning och attityd till varandra mycket betydelsefull. I detta fall spelar även personligheten in. Det är lättare att komma överens med en vänligt sinnad, förstående och intresserad person. Den något hårdföre och burduse förhandlaren är inte alls så lyckosam som många tycks tro. En förhandling får därför inte bli en…

Förhandling vs medling

Förhandlingens innersta kärna är att två eller flera parter söker göra en överenskommelse och att parterna går nöjda vidare utan att någon part är missnöjd. Det händer naturligtvis då och då att parterna inte kommer överens eller ibland kan känna sig missnöjda. Det förtjänar att nämnas att det finns överenskommelser om inte ens borde ha…

Rätt eller fel

Rätt eller fel är kanske en felaktig fråga. Etik och moral är ett filosofiskt ämne. Något är sällen rätt eller fel eller rättare sagt helt rätt eller helt fel. Trots detta resoneras ofta och mycket ofta i frågan rätt eller fel. Vi söker ofta enkla svar och anser oss inte vilja vara veliga. Det är…

Lyckade principer

Om du uppträder vänligt, ser till bådas intressen, undviker ståndpunkter, använder objektiva argument och verkligen skiljer på sak och person har du stor chans att lyckas med överenskommelser under detta år. Detta säger forskningen från Harvard Negotiation Project. Själv har jag lyckosamt förhandlar i trettiofem år enligt dessa principer utan att faktiskt riktigt veta varför…

Tillerson eller Trump?

Hårda förhandlare lyckas sämre. Hårda förhandlare som tror att det har ”trump” (trumf) på sin hand lyckas sällan med bra överenskommelser. Om de lyckas gör de tunna överenskommelser och den andra parten väntar bara på tillfället att ge igen. Rex Tillerson gjorde ett försök Donald Trump tog tillbaka det. Nordkorea står på sig. Vad hade…

Att kritiskt granska

Att kritiskt granska det som sägs och görs är inte en så väl utbredd förmåga. Det betyder inte att man ständigt kall vara misstänksam. Situationen avgör. Den erfarenheten har jag gjort flera gånger. Ett exempel kan vara när någon säger sig vara kränkt då den som säger sig vara kränkt dock måste behandlas varsamt. Det…

Scroll to top