Nå fram så det sätter sig

Den som kan framställa en skriven berättelse eller berättelse i tal på ett gestaltande sätt, har ett försteg. Likt det skönlitterära och gestaltade kan man på detta sätt lämna spår så att det man framställt stannar kvar. Mina studier i retorik och skapande svenska (litterärt språk) och forskning av visat detta. Den chef eller...

Att skriva sin berättelse

Jag har nyligen hållit kurs i att skriva inom ABF i Vindeln. Cirkelns målsättning var att ge några enkla verktyg från erfarenheter och kunskaper för att starta med sitt skrivande. Det finns många metoder, verktyg och tips för skrivandet varför denna cirkel har byggt på ett urval av de mest avgörande och kunskaperna för...

Ord kan inte stjälas

Jag kan bli bestulen på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig. Ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar i ord och meningar. Jag kan även finna...

Scroll to top