Bilden av en människa

Med dagens möjligheter förfogar man i stor utsträckning av den egna bilden av sig själv. Det kan man, om man vill, tacka bland annat Facebook och Instagram för. Gilla, lägg upp, dela och kommentera skapar till en del det personliga varumärken och lämnar cyberspår. Själv är jag ytterst sparsam med allt detta tycker jag...

Outslitligt vanemönster

Efter över två år som ”pensionär” kan jag fortfarande någon gång i veckan fundera mer än en gång över faktum att jag inte skall ”gå till jobbet mera”. Mer än fyrtiofem år av arbete sätter sina spår som ett outslitligt vanemönster. Det är en märklig känsla. Men ibland kan det kännas som att gå...

Rensade ut allt

För två år sedan gick jag i pension. Men det blev inte som jag tänkt. Med samma måttstock och referensram startade jag egen verksamhet inom ett par områden. Ett var föreläsning i förhandling ett annan var medling. Jag blev egentligen aldrig riktigt nöjd och visst först inte varför. Sedan några månader till baka beslöt...

Förarbetet

Många kan underskatta vikten att arbeta med planering och research inför ett skrivande. Mitt pågående romanprojekt som utspelar sig om fyrtio år, kräver detta av mig. Trovärdighet och realism innebär att jag måste tänka ut hur det är då. Inte heller får det bli en redovisning om all raffinerad ny teknik och nya forskningsresultat...

Nå fram så det sätter sig

Den som kan framställa en skriven berättelse eller berättelse i tal på ett gestaltande sätt, har ett försteg. Likt det skönlitterära och gestaltade kan man på detta sätt lämna spår så att det man framställt stannar kvar. Mina studier i retorik och skapande svenska (litterärt språk) och forskning av visat detta. Den chef eller...

Att skriva sin berättelse

Jag har nyligen hållit kurs i att skriva inom ABF i Vindeln. Cirkelns målsättning var att ge några enkla verktyg från erfarenheter och kunskaper för att starta med sitt skrivande. Det finns många metoder, verktyg och tips för skrivandet varför denna cirkel har byggt på ett urval av de mest avgörande och kunskaperna för...

Ord kan inte stjälas

Jag kan bli bestulen på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig. Ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar i ord och meningar. Jag kan även finna...

Scroll to top