Förhandling contra bilkörning

Förhandling är för många som bilkörning. De flesta anser sig vara över genomsnittet i förmåga. Oavsett sanningen, kan man bli en betydligt bättre förhandlare genom at utbilda sig. Förhandling är ett hantverk som man även bör utbilda sig för. Förhandlingslogiken från Harvard bygger på vetenskaplig grund. Av detta skäl kan man utbilda sig på...

Förhandlarens inställning och attityd

Förutom själva förhandlingsmetoden är parternas inställning och attityd till varandra mycket betydelsefull. I detta fall spelar även personligheten in. Det är lättare att komma överens med en vänligt sinnad, förstående och intresserad person. Den något hårdföre och burduse förhandlaren är inte alls så lyckosam som många tycks tro. En förhandling får därför inte bli...

Förhandling vs medling

Förhandlingens innersta kärna är att två eller flera parter söker göra en överenskommelse och att parterna går nöjda vidare utan att någon part är missnöjd. Det händer naturligtvis då och då att parterna inte kommer överens eller ibland kan känna sig missnöjda. Det förtjänar att nämnas att det finns överenskommelser om inte ens borde...

Lyckade principer

Om du uppträder vänligt, ser till bådas intressen, undviker ståndpunkter, använder objektiva argument och verkligen skiljer på sak och person har du stor chans att lyckas med överenskommelser under detta år. Detta säger forskningen från Harvard Negotiation Project. Själv har jag lyckosamt förhandlar i trettiofem år enligt dessa principer utan att faktiskt riktigt veta...

Scroll to top