Att skriva sin berättelse

Jag har nyligen hållit kurs i att skriva inom ABF i Vindeln. Cirkelns målsättning var att ge några enkla verktyg från erfarenheter och kunskaper för att starta med sitt skrivande. Det finns många metoder, verktyg och tips för skrivandet varför denna cirkel har byggt på ett urval av de mest avgörande och kunskaperna för att komma igång med ditt skrivande. Deltagarna skulle få en känsla för att det inte krävs alldeles för stora färdigheter eller och förkunskaper för att börja skriva, och att skriva är en lång väg av lärande som aldrig tar slut.

Scroll to top