Outslitligt vanemönster

Efter över två år som ”pensionär” kan jag fortfarande någon gång i veckan fundera mer än en gång över faktum att jag inte skall ”gå till jobbet mera”. Mer än fyrtiofem år av arbete sätter sina spår som ett outslitligt vanemönster. Det är en märklig känsla. Men ibland kan det kännas som att gå...

Scroll to top