Förarbetet

Många kan underskatta vikten att arbeta med planering och research inför ett skrivande. Mitt pågående romanprojekt som utspelar sig om fyrtio år, kräver detta av mig. Trovärdighet och realism innebär att jag måste tänka ut hur det är då. Inte heller får det bli en redovisning om all raffinerad ny teknik och nya forskningsresultat...

Scroll to top