Nå fram så det sätter sig

Den som kan framställa en skriven berättelse eller berättelse i tal på ett gestaltande sätt, har ett försteg. Likt det skönlitterära och gestaltade kan man på detta sätt lämna spår så att det man framställt stannar kvar. Mina studier i retorik och skapande svenska (litterärt språk) och forskning av visat detta. Den chef eller...

Scroll to top