Orden kan inte stjälas

Jag kan bli bestulen eller på annat sätt bli av med på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt offentliga anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar...

Scroll to top