Förhandlarens inställning och attityd

Förutom själva förhandlingsmetoden är parternas inställning och attityd till varandra mycket betydelsefull. I detta fall spelar även personligheten in. Det är lättare att komma överens med en vänligt sinnad, förstående och intresserad person. Den något hårdföre och burduse förhandlaren är inte alls så lyckosam som många tycks tro. En förhandling får därför inte bli...

Scroll to top