Förhandlarens inställning

Förutom själva förhandlingsmetoden är parternas inställning till varandra betydelsefull. I detta fall spelar även personligheten in. Det är lättare att komma överens med en vänligt sinnad, förstående och intresserad person. Den något hårdföre och burduse förhandlaren är inte alls så lyckosam som många tycks tro. En förhandling får därför inte bli en kamp utan ett…

Förhandling vs medling

Förhandlingens innersta kärna är att två eller flera parter söker göra en överenskommelse och att parterna går nöjda vidare utan att någon part är missnöjd. Det händer naturligtvis då och då att parterna inte kommer överens eller ibland kan känna sig missnöjda. Det förtjänar att nämnas att det finns överenskommelser om inte ens borde ha…

Scroll to top