Rätt eller fel

Rätt eller fel är kanske en felaktig fråga. Etik och moral är ett filosofiskt ämne. Något är sällen rätt eller fel eller rättare sagt helt rätt eller helt fel. Trots detta resoneras ofta och mycket ofta i frågan rätt eller fel. Vi söker ofta enkla svar och anser oss inte vilja vara veliga. Det är…

Lyckade principer

Om du uppträder vänligt, ser till bådas intressen, undviker ståndpunkter, använder objektiva argument och verkligen skiljer på sak och person har du stor chans att lyckas med överenskommelser under detta år. Detta säger forskningen från Harvard Negotiation Project. Själv har jag lyckosamt förhandlar i trettiofem år enligt dessa principer utan att faktiskt riktigt veta varför…

Scroll to top