Inledning – börja här

Denna hemsida presenterar mig och vad jag ägnar mig åt. Med devisen ”Retired but not tired” är jag verksam inom Medling vid konflikter och Föreläsningar i förhandling. Dessutom skriver jag. Just det, skriver. Skrivandet och även läsandet är ett utvecklande sätt att vara på. Jag har utbildat mig vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet både i Medling och Förhandling. Dessutom, på tal om skrivandet och även talandet har jag till och med akademisk utbildning i båda ämnena. Jag skrev kandidatuppsats i Kreativt skrivande. Skönlitterärt och gestaltande vill säga. Till allt detta finns en lång erfarenhet.

Medling i Medlingsinstitut Norr

Jag medlar i konflikter och andra smärre osämjor. Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister mellan olika parter, till exempel affärskonflikter eller grannfejder. Dessutom medlar jag i konflikter mellan anställda på arbetsplatser. Medling innebär att inte behöva gå till domstol och lägga ner stora kostnader. Man slipper att vara med om tidsödande processer. Tvist och konflikt är synonymer. En medlaren skall vara neutral och objektiv. Medling vilar på att lösningen kan sökas bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.  Gå till hemsidan Medlingsinstitut Norr: Medlingsinstitut Norr  för att läsa mera.

Föreläsningar i förhandling

Jag lär ut några få principer du minns och inte en mängd trix och knep du lätt kan glömma. Min utbildning från Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet grundar sig på den princip-, och intressebaserade förhandlingsmetoden från Harvard Negotiation Project, bland kallad Harvardmetoden. Metoden kan användas i allt från förhandling om veckopeng, vem som skall laga frukost, till affärsförhandling. Olika föreläsningar ger grundläggande förutsättningar om den princip- och intressebaserade förhandlingsmetoden från Harvard Negotiation Project. Förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.

Välkommen att höra av dig. Klicka här.

Skrivande

Skrivandet innebär att jag helt enkelt skriver både för mig själv och på uppdrag av andra. Jag skriver mina egna berättelser och iakttagelser. För din organisations berättelse, typ storytelling. kan jag så att säga ”befolka” en berättelse vilket innebär att det är människor som kommer att bära berättelsen om organisationens-, produktens-, och tjänsternas uppkomst och utveckling. Har du något att berätta men av något skäl kanske inte förmår kan jag vara spöket som skriver åt dig.