Inledning

Jag är verksam inom Medling och som Senior Advisor. Dessutom skriver jag, se avsnittett Skriva. Efter många år och erfarenheter, utbildningar, lyckanden och även några mindre lyckanden har jag lämnat anställningslivet. Jag ägnar mig numera åt det som är mest utvecklande, nämligen att föreläsa i förhandling och att medla i konflikter. Dessutom både skriver jag själv och utbildar jag andra i skönlitterärt skrivande.

Medling

Jag medlar i konflikter mellan trilskande parter. När två eller flera parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Då kan jag som oberoende och objektiv medlare söka en parterna. Se Medlingsinstitut Norr.

Senior Advisor

Rådgivare till nyckelpersoner i privata och ideella organisationer. Läs på Senior Advisor.

Skriva


 Skriva innebär att jag lär andra att skriva skönlitterärt. Jag skriver även för mig själv. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om den skall publiceras eller inte återstår att se. Det kan ingen människa veta. Skulle jag inte bli publicerad kan jag alltid bli litteraturkritiker och ”klanka ner på andra”.

För andra kan jag även formulera allt från berättelser (storytelling) till att ”spökskriva”. Som spökskrivare kan jag skriva i andras namn.

Jag har genomfört kurser både inom ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.