Börja här

Jag är verksam inom Skrivandet och Tala väl och Föreläsning i förhandling. Efter många år som anställd och många erfarenheter, utbildningar, lyckanden och även några mindre lyckanden har jag lämnat anställningslivet och driver egen verksamhet. Nu är jag ”Retired but not tired”. Jag ägnar mig numera åt det som är mest utvecklande. Kombinationen skriva, tala och förhandla hänger samman på ett logiskt sätt.

Skrivandet


 Skrivandet innebär att jag skriver både för mig själv och andra. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om den skall publiceras eller inte återstår. Skulle jag sedan bli upptäckt, om den publiceras kan ingen människa veta. Skulle jag inte bli publicerad kan jag alltid bli litteraturkritiker och ”klanka ner på andra”.

 

För andra formulerar jag allt från berättelse (storytelling) till ”spökskriveri”. Som spökskrivare  innebär att jag kan skriva i andras namn.

Jag startar snart kursen ”Skriv din berättelse”. Det är en cirkel för dem som vill börja skriva eller redan har börjat skriva. Jag ger de viktigaste verktygen för att börja skriva. Kursen genomförs som cirkel i ABF:s regi.

Tala väl

Tala väl är retorik. Jag talar även en del vilket innebär att jag tar retorikens verktygslåda till hjälp. Att säga det som är bäst ämnat för att övertyga, inte övertala, är en bra definition på retorik. Jag har studerat retorik vid Luleå Tekniska universitet. Jag kan hjälpa dig att tala bättre, Tala väl, så att det du säger lämnar spår efter sig och stannar kvar.

Föreläsning i förhandling

Jag föreläser i Förhandling enligt Harvardmetoden, den princip- och intressebaserade metoden. Med trettio års erfarenhet av förhandling och utbildning från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet är jag väl förberedd. Jag lär ut några grundprinciper du kommer ihåg och inte en massa knep du lätt glömmer.