Börja här

Jag är verksam inom Medling, Skrivande och att Tala väl. I delen Om mig kan du läsa om mig. Efter många år som anställd och många erfarenheter, utbildningar, lyckanden och även mindre lyckanden är jag nu lämnat anställningslivet och driver egen verksamhet som ”Retired but not tired”. Jag ägnar mig åt det som nu är mest utvecklande.

Medling i Medlingsinstitut Norr

Jag medlar i konflikter och även andra smärre osämjor. Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister mellan olika parter, till exempel affärskonflikter eller grannfejder. Dessutom medlar jag i konflikter mellan anställda på arbetsplatser. Medling innebär att inte behöva gå till domstol och lägga ner stora kostnader. Man slipper att vara med om tidsödande processer. Tvist och konflikt är synonymer. En medlaren skall vara neutral och objektiv. Medling vilar på att lösningen kan sökas bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.  Gå till hemsidan; Medlingsinstitut Norr  för att läsa mera.

Skrivandet

Skrivandet innebär att jag helt enkelt skriver. Jag skriver både för mig själv och andra. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om det skall publiceras eller inte återstår att upptäcka.

För andra formulerar jag allt från storytelling till ”spökskriverier” d.v.s. skriver i andras namn. Eftersom jag även har en akademisk utbildning i skrivandet utbildar jag även andra i att skriva.

Just i dagarna håller jag på att utveckla kursen i ”Skriv din berättelse” för dem som vill börja eller redan har börjat skriva. Jag ger de viktigaste verktygen för att börja skriva.

Tala väl – retorik

Jag talar även en del vilket innebär att jag tar retorikens verktygslåda till hjälp. Att säga det som är bäst för att övertyga, inte övertala, är en bra definition på retorik. Jag har studerat retorik vid Luleå Tekniska universitet. Jag kan hjälpa dig att tala bättre, Tala väl, så att det du säger lämnar spår efter sig.