Inledning

Jag är verksam inom Skrivandet och Tala väl och Föreläsning i förhandling. Efter många år och erfarenheter, utbildningar, lyckanden och även några mindre lyckanden har jag lämnat anställningslivet. Jag ägnar mig numera åt det som är mest utvecklande, nämligen att skriva och föreläsa. Kombinationen skriva, tala och förhandla hänger samman på ett logiskt sätt.

Bloggen Villroy är en blogg som en dagbok om vedermödorna att skriva en berättelse. Där får du följa min väg. Det är min väg att leva som jag lär ut, att lära andra börja skriva. Jag visar hur jag själv tar mig fram till det förhoppningsfulla att skriva en bok. Jag kommer med andra ord att så att säga bekänna färg. Hoppas du även kan lära dig något av detta.

Jag styr och ställer även som VD i Genius Lighting & Power AB.

Skriva


 Skrivandet innebär att jag skriver både för mig själv och andra. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om den skall publiceras eller inte återstår. Om jag blir publicerad kan ingen människa veta. Skulle jag inte bli publicerad kan jag alltid bli litteraturkritiker och ”klanka ner på andra”.

För andra formulerar jag allt från berättelse (storytelling) till ”spökskriveri”. Som spökskrivare  innebär att jag kan skriva i andras namn.

För andra utbildar jag i skönlitterärt skrivande. ”Skriv din berättelse” är en kurs för dem som vill börja skriva eller redan har börjat skriva. Jag ger de viktigaste verktygen för att börja skriva. Kursen genomförs som cirkel i ABF:s regi.

Föreläsning i förhandling

Jag föreläser i Förhandling enligt Harvardmetoden, den princip- och intressebaserade metoden. Med över trettio års erfarenhet av förhandling och utbildning från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet är jag väl förberedd. Jag lär ut några grundprinciper du kommer ihåg och inte en massa knep du lätt glömmer.

Tala väl

Tala väl är retorik i kombination med nya erfarenheter och kunskaper. Att säga det som är bäst ämnat för att övertyga, inte övertala, är en bra definition på retorik. Jag har studerat retorik vid Luleå Tekniska universitet. Jag kan hjälpa dig att tala bättre, Tala väl, så att det du säger lämnar spår efter sig och stannar kvar.