Börja här

Efter att ha slutat mitt anställningsliv ägnar jag mig bland annat åt uppdrag som konfliktmedlare i Medlare Hansen, Rådgivare (Senior Advisor) och mentor. Dessutom lär jag då och då andra att skriva skönlitterärt, det vill säga gestaltande. Min kommersiella bakgrund med företagsledning, ledarskap och strategisk utveckling får på detta sätt en humanistisk balans.

Efter många år och erfarenheter, utbildningar, lyckanden och ibland några mindre lyckanden, men dock lärorika kan jag hjälpa andra. Mindre lyckanden kallas tyvärr allt för ofta för misslyckanden trots att de är lyckosamma lärdomar.

Konfliktmedlare

Genom åren har jag haft förmånen att medla i olika slag av konflikter. Det har handlat om allt från mycket komplexa marktvister mellan gruvbolag och husägare till affärstvister, privata konflikter mellan familjer till enklare granntvister. Jag är utbildad konfliktmedlare vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå Tekniska universitet. Se avsnittet. Medlare

Senior Advisor

Rådgivning handlar om allt från att stödja, vara bollplank, till högre befattningshavare, VD och liknande, bolagsägare i ägarstyrningen (Corporate Governance), till att bistå vid upprättande strategiska och taktiska planer. Min erfarenhet kommer från flera företagsledande positioner och ett antal styrelseuppdrag både från privat-, offentlig-, som ideell verksamhet. Läs mer på sidan Senior Advisor.

Skriva

Att skriva på olika sätt är själsligt näringsrikt och utvecklade. Skriva innebär att jag lär andra att skriva skönlitterärt (gestaltande), och i synnerhet att skriva för mig själv. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om den skall publiceras eller inte återstår att se. Det kan ingen människa, inte ens jag veta.

Skulle jag inte bli publicerad någon gång kan jag alltid ägna mig åt litteraturkritik och ”klanka ner på andra”. Jag har dock redan skrivit en roman som är opublicerad. Den heter Balanskonstnären och handlar om uppgång, fall och förfall och att till sist att komma ut helskinnad på andra sida. För andra kan jag även formulera allt från berättelser (storytelling) till att ”spökskriva”. Som spökskrivare kan jag skriva i andras namn. Jag har genomfört cirkelkurser både inom ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.

En överlevares anteckningar

På hemsidan Villroy kan du följa en överlevares anteckningar på sin  mödosamma och smärtsamma väg att förmå formulera sig. Tre steg framåt och två steg bakåt.