Börja här

Jag är verksam inom Skrivandet och Tala väl. Efter många år som anställd och många erfarenheter, utbildningar, lyckanden och även några mindre lyckanden har jag lämnat anställningslivet och driver egen verksamhet. Nu är jag ”Retired but not tired”. Jag ägnar mig numera åt det som är mest utvecklande.

Skrivandet


 Skrivandet innebär att jag helt enkelt skriver. Jag skriver både för mig själv och andra. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om den skall publiceras eller inte återstår att upptäcka. Skulle jag sedan bli upptäckt om den publiceras kan ingen människa veta.

För andra formulerar jag allt från berättelse (storytelling) till ”spökskriverier” det vill säga skriver i andras namn.

Jag har i dagarna blivit färdig med utveckling av kursen ”Skriv din berättelse”. Kursen är för dem som vill börja skriva eller redan har börjat skriva. Jag ger de viktigaste verktygen för att börja skriva. Denna kurs starter i cirkelform i ABF:s regi med informationsträff den 22 november i Vindeln med första träffen den 29 november.

Tala väl

Tala väl är retorik. Jag talar även en del vilket innebär att jag tar retorikens verktygslåda till hjälp. Att säga det som är bäst ämnat för att övertyga, inte övertala, är en bra definition på retorik. Jag har studerat retorik vid Luleå Tekniska universitet. Jag kan hjälpa dig att tala bättre, Tala väl, så att det du säger lämnar spår efter sig och stannar kvar.

Föreläsning i förhandling

Jag föreläser även i förhandling enligt Harvardmetoden, den princip- och intressebaserade metoden. Med trettio års erfarenhet av förhandling och utbildning från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet är jag väl förberedd. Jag lär ut några grundprinciper och inte en massa knep du glömmer.