Börja här

Jag är verksam inom Medling vid konflikter, Föreläsningar i förhandling och Skrivande. I delen Om mig kan du läsa om mig och mina kvaliteter. Efter många år som anställd och många erfarenheter, utbildningar, lyckanden och även mindre lyckanden är jag nu ”Retired but not tired”.

Medling i Medlingsinstitut Norr

Jag medlar i konflikter och andra smärre osämjor. Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister mellan olika parter, till exempel affärskonflikter eller grannfejder. Dessutom medlar jag i konflikter mellan anställda på arbetsplatser. Medling innebär att inte behöva gå till domstol och lägga ner stora kostnader. Man slipper att vara med om tidsödande processer. Tvist och konflikt är synonymer. En medlaren skall vara neutral och objektiv. Medling vilar på att lösningen kan sökas bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.  Gå till hemsidan; Medlingsinstitut Norr  för att läsa mera.

Föreläsningar i förhandling

Jag är förhandlare och medlare med omkring trettiofem års erfarenhet av förhandling och mer än tio års erfarenhet av särskild medling. Jag är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Min stil är att jag ”förhandlar som en medlare” vilket leder till störst framgång. Du kan anlita mig som föreläsare i förhandling för stora eller små grupper ner till exempelvis ledningsgrupper. Jag erbjuder flera olika föreläsningar. För öppna utbildningar samarbetar jag med  Affärsliv w3 AB.

Min förhandlingsmetodik är vetenskapligt och empiriskt grundad från Harvard University och från min egen långa erfarenhet. Med förhållningssättet ”Förhandla som en medlare” väver jag samman disciplinerna förhandling och medling såsom det framgångsrikt har visat sig.

Skrivandet

Skrivandet innebär att jag helt enkelt skriver. Jag skriver både för mig själv och andra. För mig själv håller jag på med en roman. Sant. En roman blir det. Om det skall publiceras eller inte återstår att upptäcka.

För andra formulerar jag allt från storytelling till ”spökskriverier” d.v.s. skriver i andras namn.

Talandet och retorik

Jag talar även en del vilket innebär att jag tar retoriken till hjälp. Att säga det som är bäst för att övertyga, inte övertala är en bra definition på retorik. Jag har studerat retorik vid Luleå Tekniska universitet.

Läs gärna mera på denna hemsida! Välkommen att höra av dig. Klicka här.